લીગલ સેવિયર્ : કાયદાકીય માર્ગદર્શન શ્રેણી : જાગૃતિ અભિયાન

0
649
લીગલ સેવિયર્
તમો ને રાષ્ટ્રીય ઓનલાઇન વેબિનાર માટે આમંત્રિત કરે છે
“કાયદાકીય માર્ગદર્શન શ્રેણી : જાગૃતિ અભિયાન”
તા. : ૨૫ થી ૨૭ જૂન, ૨૦૨૦
સમય: ૪ વાગે સાંજે
ફી. : નિઃશુલ્ક
વક્તાઓ: કાયદા નિષ્ણાતો તથા પ્રાધ્યાપકો
જીવંત પ્રસારણ તથા વાર્તાલાપ:
ફેસબૂક લાઈવ:

http://facebook.com/legalsaviour
આભાર,
લીગલ સેવિયર્ ગ્રુપ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here